top of page
Search

ยกเลิกกฎอัยการศึกไต้หวันครบรอบ 34 ปี

วันนี้เมื่อ 34 ปีที่แล้ว ประธานาธิบดีเจียง จิงกั๋ว (蔣經國) ลูกชายของเจียง ไคเช็ก(蔣中正) ยกเลิกกฎอัยการศึกใน #ไต้หวัน ชาวไต้หวันยังคงภาคภูมิใจกับการตัดสินใจครั้งนี้อย่างมาก เพราะมันทำให้ไต้หวันกลายเป็นประชาธิปไตยครั้งใหญ่ นับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง! #FreedomDay
ในช่วงเวลาที่กฎอัยการศึกได้ถูกประกาศใช้เป็นเวลายาวนานถึง 38 ปี และ 57 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 ถึง 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 ช่วงเวลาที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกของไต้หวันเป็นช่วงเวลาที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ยาวนานที่สุดในโลกในสมัยนั้น

2 views0 comments

Comments


bottom of page