top of page
Search

เช่าบ้านที่ไต้หวัน | Taipei Connection Podcast Ep.5

Updated: Jun 2, 2022
Ep.5 นี้ เราจะมาคุยกันเรื่องบ้านบ้านในไต้หวัน ไปเรียนไต้หวัน จะเช่าหอในหรือหอนอกก็ไม่รู้ว่าแบบไหนที่เหมาะกับเรา ไหนจะเรื่องราคา การทำสัญญา การดูแล ทุกแง่มุมเรื่องการเช่าบ้านที่ไต้หวัน


Youtube https://youtu.be/9SsOXiywPoU

Spotify https://spoti.fi/3wBElnb

Apple Podcast https://apple.co/3MEBBfK


#taipeiconnectionpodcast #เช่าบ้านไต้หวัน

11 views0 comments
bottom of page