top of page
121829945_3520155441340260_7154467845331

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศไต้หวัน เรียนต่อไต้หวัน
เรียนต่อมัธยมที่ไต้หวัน ข้อมูลการศึกษา (NOCSH) 
National Overseas Chinese Experimental Senior High School 

ก่อตั้งขึ้นในปี

พ.ศ. 2498

จำนวนพนักงาน

168

ที่อยู่

No. 32, Section 1, Daguan Road, Banqiao District, New Taipei City, 220

จำนวนนักเรียน

1,650

ครูใหญ่โรงเรียน

เจิ้งเหวินหยาง鄭文洋

พื้นที่โรงเรียน

79 ไร่

เรียนต่อมัธยมที่ไต้หวัน เรียนต่อไต้หวัน เอเจนซี่เรียนไต้หวัน

โรงเรียนมัธยมไต้หวัน เรียนต่อไต้หวัน โรงเรียน NOCSH

ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน 

โรงเรียนมัธยมไต้หวัน  NOCSH เป็นโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติ แต่มีนักเรียนนานาชาติเยอะไม่แพ้โรงเรียนนานาชาติเลยทีเดียว ซึ่งเป็นหนึ่งความพิเศษและเป็นสีสันของโรงเรียนนี้ ที่นี่มีนักเรียนจากหลากหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง พม่า เวียดนาม สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ อินโดนีเซีย มองโกเลีย บราซิล แอฟริกาใต้ และอีกหลายประเทศทั่วโลก 

หลักสูตร

ระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไต้หวันนั้นจะเหมือนกับไทย คือเรียน 3 ปี (ม.4-ม.6) สำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนจะต้องเรียนปรับภาษาจีน 1 ปีเรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนมัธยมไต้หวัน เรียนต่อไต้หวัน โรงเรียน NOCSH

การเรียนการสอนจะเป็นภาษาจีนทั้งหมด ฉะนั้น ในปีแรก นักเรียนจะต้องเรียนภาษาจีนอย่างเข้มข้น เมื่อมีพื้นฐานพอสมควรแล้วจึงจะเข้าเรียนวิชาอื่นๆ

มัธยมต้น

หลักสูตรภาษาจีน 3 ปี (ม.1 – ม.3)

มัธยมปลาย

หลักสูตรภาษาจีน 3 ปี

  • สายสังคมประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์

  • สายฟิสิกส์คำนวณ

  • สายวิทย์คณิต

  • สายคอมพิวเตอร์

(ม.4 – ม.6)

นอกจากการศึกษาทางวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมชมรมซึ่งนักเรียนจะ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กีฬาสี ทัศนศึกษา ฯลฯ เรียกได้ว่าไม่ใช่เพียงแค่วิชาการ แต่ยังจะได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรม การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

REGISTER
โรงเรียนมัธยมไต้หวัน เรียนต่อไต้หวัน เอเจนซี่เรียนไต้หวัน โรงเรียน NOCSH

ประโยชน์ของการ เรียนมัธยมปลายที่ไต้หวัน​​

  • การใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมร่วมกับนักเรียนไต้หวันผ่านประสบการณ์ตรง ทำให้สามารถเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
  • นอกจากภาษาจีน ยังสามารถเรียนวิชาความรู้ทั่วไปที่จำเป็นเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ซึ่งการเรียนร่วมกันในระบบเดียวกันกับนักเรียนไต้หวันนี้ จะทำให้มีความเข้าใจถึงเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้ และเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าได้มากขึ้นด้วย

  • ได้ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ พร้อมสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาติอื่นๆด้วยตนเองนั้น ทำให้เพิ่มมุมมองทางด้านความคิดต่างๆให้กว้างไกลขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกาภิวัฒน์

  • ฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย รู้จักการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้

906041_1712899202266026_1358472415424257

คุณสมบัติ

อายุครบ 15 - 17 ปีบริบูรณ์ ก่อนเปิดการเรียน​

  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ( จบชั้นม. 3 หรือกำลังจะจบชั้นม. 3 )

  • ต้องไม่มีพาสปอร์ตไต้หวัน

วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน

มีเป้าหมายที่จะให้การศึกษาที่ดี เพื่อสร้างนักเรียนคุณภาพสู่สังคมโลก  สร้างบุคลากรที่สามารถอุทิศตนเพื่อสังคมและเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังให้นักเรียนต่างชาติทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของไต้หวัน

การสมัครเรียน

เปิดรับสมัคร 1 ภาคเรียน โดยมีการจัดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานภาษาจีนของนักเรียน (ไม่ใช่การสอบชิงทุนการศึกษา เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเท่านั้น)

REGISTER
bottom of page