top of page

บริการ Services

ให้คำปรึกษาการเรียนต่อไต้หวันตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ค้นหาคอร์สเรียน และ มหาลัย ที่เหมาะสมกับนักเรียนให้คำปรึกษาเและช่วยเหลือรื่องวีซ่านักเรียน ให้คำปรึกษาการวางแผนค่าใช้จ่ายและชำระค่าเล่าเรียน รวมไปถึงช่วยเหลือการจัดหาที่พักที่ไต้หวัน

แนะนำ Personal  Advisor

ช่วยวางแผนการเรียนต่อไต้หวันอย่างเป็นระบบ ช่วยค้นหาความชอบที่เหมาะสมของนักเรียนแต่ละคน ด้วยการวิเคราะห์การเรียนและการทำกิจกรรมของนักเรียนที่ผ่านมา รวมทั้งช่วยวิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพของนักเรียนแต่ละคน พร้อมกับดูแลตลอดระยะเวลาที่อยู่ประเทศไต้หวัน

IMG20210315154757-ps.jpeg
Element04.png

1

ปรึกษา แนะแนว หาข้อมูล

Taipei Connection ช่วยให้คุณเลือกเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และงบประมาณที่คุณมี รวมถึงคุณสมบัติของหลักสูตร

2

การสมัครเรียน

Taipei Connection จะตรวจสอบเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นสมัครเรียน สถาบันจะส่งจดหมายตอบรับสำหรับผู้ที่สถาบันพิจารณารับเข้าเรียนมาที่ Taipei Connection โดยการตอบรับอาจเป็นได้ทั้งการตอบรับแบบมีเงื่อนไข และการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข ระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครขึ้นอยู่กับสถาบันนับตั้งแต่วันที่ทางสถาบันได้รับใบสมัคร

3

การยื่นขอและรอผลวีซ่า

Taipei Connection เราคอยช่วยเหลือดูแลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศอย่างละเอียดตาม ความต้องการของสถานฑูต โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

4

การตรวจสุขภาพ

Taipei Connection พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมตัวตรวจสุขภาพหากจำเป็นสำหรับบางวีซ่า

5

การเดินทาง / การจัดหาที่พัก

เราจะดูแลบริการต่างๆว่าคุณควรจะทำการจองตั๋วเครื่องบินหรือยืนยันการจองที พักเมื่อไหร่ และเมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าเรียบร้อยควรทำอะไรต่อไป  Taipei Connection จะช่วยให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการจองที่พักและคนรับที่สนามบินให้อีกด้วย

IMG_8593.heic

Taipei Connection

คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อน้องๆไปถึงที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ รับที่สนามบิน ติดต่อกับบ้านหรือที่เราจะไปพักอาศัย การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน ดูแลเรื่องเอกสาร ติดต่อประสานงานต่างๆ และ ดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษาเราจะช่วยดูแล แนะนำ และบริการต่างๆครบวงจรเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ต่างประเทศ เราก็ยังเป็นตัวแทนในการจัดการเรื่องต่างๆหากคุณต้องการ

เรียนต่อไต้หวัน 

เอเจนซี่เรียนต่อไต้หวัน

เรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน

Taipei Connection

เราเข้าใจดีว่าความรู้สึกกังวลใจในการจะมาเรียนต่อที่ต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร เราจึงได้ให้บริการช่วยจัดการกับปัญหาความยุ่งยากและความกังวลใจของคุณ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยเหลือทุกขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

ทุนเรียนต่อไต้หวัน

Taipei Connection (2).png
bottom of page