top of page
Search

การจราจรที่ไต้หวัน

การจราจรของไต้หวันไม่ได้ต่างกับไทยมากนัก ซึ่งสิ่งที่ต่างคือสถานที่จอดรถในไต้หวันมีอย่างจากัด ทาให้ ผู้คนส่วนมากเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ เพราะมีความสะดวกกว่า และอีกเหตุผลหลักคือ เด็กนักเรียนชาวไต้หวัน เรมิ่ เดินทางไปโรงเรียนด้วยตนเองตั้งแต่ยังเด็ก ทาให้เวลาผู้คนเลิกงานและเลิกเรียนผู้โดยสารจะค่อนข้างเยอะเป็น พิเศษการเดินทางของไต้หวันหลักๆ แล้วมีรถไฟฟ้า รถเมล์ และจักรยาน ถ้าหากวางแผนจะอยู่ไต้หวันนาน สามารถไปสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ ( ค่าใช้จ่ายราวๆ 10,000NTD ในการสอบ) โดยบัตรที่ใช้ในการขึ้นทั้ง รถไฟฟ้าและรถเมล์ในไต้หวัน


ส่วนมากจะใช้ร่วมกับบัตรนักเรียนที่ทางมหาลัยจัดให้โดยค่าโดยสารจะถูกกว่าปกติ 5 NTD คำแนะนาของเราคือ ถ้าหากเดินทางโดยรถไฟฟ้าบ่อยให้ซื้อแบบเหมารายเดือนราคา 1280 NTD สามารถ นั่งไปกลับกี่รอบก็ได้ คุ้มมากๆ สาหรับคนที่หอไกลกับมหาลัย สิ่งพิเศษของรถไฟฟ้าไต้หวัน ยิ่งนั่งเยอะเท่าไหร่เดือน ต่อไปจะมีการรีฟันเงินคืนไว้ในบัตรให้อีกด้วย! และนอกจากบัตรรถไฟฟ้าจะเติมเงินที่สถานีได้แล้วยังสามารถเติม เงินได้ที่ร้านสะดวกซื้อทุกสาขาเลย สะดวกมากๆ


สาหรับเรารถไฟฟ้าและรถเมล์ที่ไต้หวันค่อนข้างทั่วถึงในสถานที่ที่เราต้องการจะไป และการนั่งรถเมล์แต่ ละสายที่ป้ายค่อนข้างจะบอกชัดเจนว่าแต่จะคันไปไหน หากใครไม่มั่นใจในการนั่งรถเมล์สามารถใช้ Google Map ในการค้นหาได้เลย


และยังมีอีกหลายแอพพลิเคชั่นที่รองรับการเดินทางโดยรถเมล์ เช่น เราต้องไปยืนรอรถ เวลาที่รถกาลังมาจนไปถึงเมื่อเราลงรถต้องเดินอีกนานแค่ไหน Taiwan Bus สามารถบอกสถานีที่ มีรถบัสที่สามารถเดินทางไปถึงต่างจังหวัดได้เช่นกันสามารถดูในแอพ หรือค้นหาทางเน็ตว่าสามารถ ซื้อตั๋วได้จากสถานีไหนบ้าง


จักรยาน U-bike!

ตอนนี้ U-bike ค่อนข้างพัฒนาไปจากเดิม ต้องโหลดแอพพลิเคช่ันเพ่ือยืนยันตัวตนและผูกกับบัตรก่อนถึง จะใช้ได้ เราสามารถไปเช่ือมมือถือกับบัตรรถไฟที่ตัวเครื่องได้ตามท่ีที่มี U-Bike จอดเลย แต่ข้อควรระวังในการใช้ คือไม่แนะนาให้ขับไปจอดไว้และลงไปซื้อของเด็ดขาด!


เพราะง่ายต่อการท่ีเจ้าหน้าที่จะมาเอาไปแล้วกลายเป็นว่า เราไม่ได้คืนรถ ต้องไปเสียค่าปรับท่ีทางหน่วยงานทีหลังอีก ยุ่งยากมากๆ


ในส่วนของแท็กซี่ไต้หวัน ราคาเริ่มต้นตอนกลางวันท่ี 70NTD และ กลางคืน 90 NTD หรือสามารถใช้แอป Uber ได้และตัดเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบางทีถ้าอากาศดีดี ลองเปิดแผนที่ดูว่าสามารถเดินได้หรือไม่ เพราะ ไต้หวันจริงๆแล้วบางสถานที่เดินอาจจะเร็วกว่าเพราะมีทางท่ีสามารถเดินได้หลายทาง

ส่ิงที่เราอยากบอกทุกคนอีกอย่างคือตอนท่ีอยู่ไต้หวันเราอยากให้พก Power Bank เพราะเราสามารถเช็ค ข่าวสารสภาพอากาศ ไปจนถึงแผ่นดินไหวจากมือถือ มันสาคัญมากจริงๆนะ ก่อนออกจากบ้านเราจะเช็คสภาพ อากาศทุกวัน เพราะไต้หวันเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีสภาพอากาศท่ีแปรปวนมาก ฝนสามารถตกได้ทุกวันดังน้ัน ควรพกร่มด้วยนะจ้ะ


และด้วยสถานการณ์ที่ไต้หวัน โควิดสายพันธ์ใหม่กาลังระบาดอยากให้ทุกคนใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆพก แอลกอฮอลลน์ ะคะ ท่ีไต้หวันออกจากบ้านหรือข้ึนรถไม่ใส่หน้ากากอนามัยโดนปรับนะคะ หวังว่าข้อมูลที่เราให้กับทุกคนจะเป็นประโยนช์กับทุกคน ขอบคุณมากค่ะ


-------------------------------

ถามเราได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับไต้หวัน

-------------------------------

ติดตามพวกเราได้ที่:21 views0 comments

Comments


bottom of page