top of page
Search

ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ ไต้หวัน

Updated: Jun 24, 2021

 • ที่ตั้ง อยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยน ของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu) และ เกาะเล็กอื่นๆอีกจํานวนหนึ่ง

 • พื้นที่ 36,197 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะจัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

 • เมืองหลวง ไทเป (มีประชากรประมาณ 2.646 ล้านคน)

 • ประชากร 23.78 ล้านคน (ข้อมูล 2020) ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น โดยมีชาวเขาพื้นเมืองที่สําคัญ 14 เผ่า ได้แก่ Ami, Atayal, Paiwan, Bunun, Puyuma, Rukai, Tsou, Saisiyat, Yami, Thao, Kavalan, Truku, Sakizaya และ Sediq

 • ประธานาธิบดี ไช่อิงเหวิน Tsai Ing-wen (蔡英文)

 • ภูมิอากาศ ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 27–38 องศาเซลเซียส (พายุไต้ฝุ่นเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี) ฤดูพายุใบไม้ร่วง (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 25 -30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 –15 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 15–24 องศาเซลเซียส

 • ภาษา จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ภาษาจีนฮกเกี้ยนแบบไต้หวัน ,ภาษาจีนแคะ,ภาษาออสโตรนีเซียน

 • ศาสนา ศาสนาพุทธ, ลัทธิเต๋า,ลัทธิอนุตตรธรรม, ศาสนาตามความเชื่อพื้นเมืองของชาวจีน, ศาสนาคริสต์ ,ศาสนาอิสลาม

 • สกุลเงิน ดอลลาร์ไต้หวัน (New Taiwan Dollar) NT$ หรือ TWD

 • ไฟฟ้า A110 / V60 Hz

 • การให้ทิป การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมในไต้หวันตามปกติ ค่าบริการ 10 เปอร์เซ็นต์จะถูกบวกเพิ่มในราคาห้องพักและค่าอาหารในโรงแรมและร้านอาหารต่างๆ

 • แผนที่ไต้หวัน


 • เมืองสำคัญต่างๆ

 • ไทเป (Taipei) เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และมีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดของเกาะ

 • เกาสง (Kaoshiung) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้และเป็นเมืองใหญ่ อันดับสองของไต้หวัน และมีท่าเรือใหญ่ที่มีปริมาณการขนส่ง อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก

 • ไถจง (Tai Chung) เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหรรมทางภาคกลางของ ไต้หวัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับสามรองจากเกาสง

 • เถาหยวน (Taoyuan) เป็นเมืองอุตสาหกรรมสําคัญของไต้หวันและมีแรงงานไทยอยู่ มากที่สุด

 • จีหลง (Keelung) เป็นเมืองท่าที่สําคัญที่สุดทางภาคเหนือ

 • การเดินทาง ทางเครื่องบิน มีสายการบินหลายสายให้บริการบิน เส้นทางภายในและภายนอกประเทศ โดยสายการบินที่ ให้บริการระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน ได้แก่ กรุงเทพฯ — ไทเป : การบินไทย ไชน่าแอร์ไลน์ อีว่าแอร์ สายการบินเคแอลเอ็ม นกแอร์ ไลอ้อนแอร์

 • การศึกษา การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของรัฐ และเป็นส่วนที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก สืบเนื่องจากการเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาพื้นฐาน ประชากรประมาณ 46 เปอร์เซนต์ของช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไปจึงมีการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญาซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซนต์ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาพื้นฐานที่นานขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ(MOE) ได้มีการยึดระยะวลาการศึกษาภาคบังคับจาก 9 ปี เป็น 12 ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2014 ในทุกๆ ปีที่มีการแข่งขันเชิงวิชาการ เช่น วิทยาศาสตร์โอลิมปีกส์นานาชาติ นักเรียนจากไต้หวันมักจะได้รับรางวัลในสาขาต่างๆเสมอ เช่น สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาธรณีศาสตร์ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสูงของไต้หวันมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

เอเจนซี่เรียนไต้หวัน อยากไป เรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน รีบเล๊ยยย ค่าเรียนสุดคุ้ม ติดต่อสอบถาม เพื่อวางแพลนการเรียนได้เลย!

ติดตามพวกเราได้ที่

24 views0 comments

Comments


bottom of page